Program

Konstresa till Halmstad och Ljungby 9 oktober 2021

Konstresa till Halmstad och Ljungby 9 oktober 2021 1024 682 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Ljungbergmuseet är sedan 2012 Kronobergs läns Bildkonstmuseum med ett regionalt konstpedagogiskt uppdrag. Museet ägs och drivs av  Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse med stöd av Region Kronoberg och Ljungby kommun. Museet är byggt i direkt anslutning till paret Ljungbergs hem och ateljé och har en stor permanent utställning av främst Sven Ljungbergs verk men…

läs mer

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 1024 963 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vårt ordinarie medlemsmöte/årsmöte avseende verksamhetsåret 2020 genomfördes i år via våra digitala kanaler. Den 24 juni hade inga invändningar eller synpunkter inkommit till föreningen. Protokoll har upprättats och skickas ut till medlemmarna med e-post. Det kommer att redovisas under särskild punkt på nästa årsmöte för fastställelse. Protokoll årsmöte 2021 KALLELSE till ordinarie medlemsmöte/årsmöte med Borås…

läs mer

Välkommen till Höstsalongen 2021!

Välkommen till Höstsalongen 2021! 1024 612 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Höstsalongen 2021 Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening arrangerar i år sin traditionella, jurybedömda Höstsalong för konstutövare verksamma i, eller med anknytning till Borås och Sjuhäradsbygden. På samma sätt som under 2019 sker Höstsalongen i samverkan med Wärenstams och visas där under tiden 16 oktober till och med 4 december 2021. Jurybedömningen är nu avslutad 132 konstnärer…

läs mer

INSTÄLLT Utställningen – en mötesplats i förändring, föredrag av Love Jönsson 19 november 2020

INSTÄLLT Utställningen – en mötesplats i förändring, föredrag av Love Jönsson 19 november 2020 1024 684 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Att besöka en utställning betyder ofta att betrakta konstnärliga verk som är utplacerade på väggar, golv eller podier i ett rum. Men en utställning kan också vara något mer flytande, något som förändras över tid och som bjuder in besökaren att delta i pågående processer. De processbaserade utställningarna, som blivit vanligare under de senaste decennierna,…

läs mer

Medlemslotteriet 2020

Medlemslotteriet 2020 800 839 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Med anledning av de senaste skarpa restriktionerna har vi tvingats omarbeta programmet. Så här ser det ut nu: Den tilltänkta dragningen 3 december i närvaro av er medlemmar går tyvärr inte att genomföra som planerat på grund av nya begränsningar i det tillåtna antalet deltagare. Dragningen kommer istället att ske den 2 december i närvaro…

läs mer

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 150 150 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vårt ordinarie medlemsmöte/årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 genomfördes i år via våra digitala kanaler. Den 30 maj hade inga invändningar eller synpunkter inkommit till föreningen. Protokoll har upprättats och skickas ut till medlemmarna med e-post. Det kommer att redovisas under särskild punkt på nästa årsmöte för fastställelse. Protokoll årsmöte 2020 KALLELSE till ordinarie medlemsmöte/årsmöte med Borås…

läs mer

”Livet och döden i konsten” – Föredrag den 3 februari 2020 kl. 18.00

”Livet och döden i konsten” – Föredrag den 3 februari 2020 kl. 18.00 1024 767 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vi fortsätter vår konsthistoriska vandring med livet och döden som tema. Konstvetare Elisabeth Lindstrand är vår ciceron. Elisabeth arbetar som pedagog på Röhsska museet i Göteborg samt sporadiskt med föreläsningar inom ämnet konsthistoria. Tack vare vårt samarbete med Folkuniversitetet får vi även denna gång hålla till på Träffpunkt Simonsland i den välutrustade salen Åsikten. Föredraget…

läs mer

Specialvisning på Wärenstams 24 februari 2020 kl. 18.00

Specialvisning på Wärenstams 24 februari 2020 kl. 18.00 1024 682 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Välkommen till Wärenstams och en specialvisning av Maurits Ylitalos och Patrik Norströms utställning. Bengt-Göran Johansson, Wärenstams konstnärlige ledare, svarar för visningen och vi får tillfälle att tala med de båda konstnärerna. Vi samlas kl 18.00 och tar ett glas vin/cider och lite tilltugg innan visningen startar. Pris: 50 kr som betalas på plats, kontant eller…

läs mer

Utflykt till Gunnebo och Kvarnbyn i Mölndal 4 mars 2020 – Fulltecknad

Utflykt till Gunnebo och Kvarnbyn i Mölndal 4 mars 2020 – Fulltecknad 1024 683 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vi reser från Borås till Gunnebo slott där vi får en guidad visning av slottet. Därefter dukas det upp till en god lunch på Gunnebo Kaffehus och Krog. Efter lunch fortsätter vi resan till Kvarnbyn i Mölndal. Här rör vi oss till fots under eftermiddagen och besöker först Mölndals stadsmuseum där vi får en kort introduktion…

läs mer

Årsmöte den 31 mars kl 18.00 på Wärenstams skjuts upp tills vidare

Årsmöte den 31 mars kl 18.00 på Wärenstams skjuts upp tills vidare 1024 608 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Årsmötet och Li Pamps föredrag skjuts upp tills vidare Härmed kallas till årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar tisdagen den 31 mars kl 18.00. Motioner till stämman ska vara skriftliga och inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före stämman. Dagordning Årsredovisning 2019  Li Pamp  föredrag med bildvisning – se särskild presentation – och som festlig avslutning på…

läs mer