Program

Årsmöte med föreläsning av Bera Nordal 30 mars 2022

Årsmöte med föreläsning av Bera Nordal 30 mars 2022 480 480 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening kallar medlemmarna till årsmöte för verksamhetsåret 2021 Årsmötesförhandlingar äger rum kl. 18.00-ca 18.30 2022 Dagordning Verksamheten 2021 BOSK Bokslut 2021 Revisionsberättelse 2021 Valberedningens förslag Protokoll Därefter föreläser Akvarellmuseets chef Bera Nordal på temat Modern nordisk konst. Föreläsningen är öppen för allmänheten! Plats: Kulturhuset, Röda rummet.

läs mer

Konstresa till Norrköping och Linköping 8-9 april 2022 FULLBOKAD

Konstresa till Norrköping och Linköping 8-9 april 2022 FULLBOKAD 771 771 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vi besöker Arbetets museum, Norrköpings konstmuseum, Ståhl Collection, Linköpings domkyrka och Gamla Linköping. ”Ståhl Collection är ett privat initiativ där konstsamlaren Mikael Ståhl visar upp sin omfattande samling av samtida konst. Samlingen består till stor del av måleri och skulptur av  konstnärskap från slutet av 1950-talet fram till idag. I samlingen samsas svenska stjärnor som…

läs mer

Galleri galej 18 september 2021

Galleri galej 18 september 2021 1024 576 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vi firar Galleri Galej med extra öppet 11-17 och bjuder på förfriskningar och godis. Hans Gothlin finns med under hela dagen och visar sin utställning. Och så blir det musik med vår omtyckte gitarrist Göran Carlson från 11-tiden och några timmar framåt.

läs mer

Besök hos Theo Ågren 26 september 2021

Besök hos Theo Ågren 26 september 2021 1000 765 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Söndag 26 september kl. 15.00 är vi välkomna till Theo Ågrens studio i Sätila. Han kommer att berätta om sin verksamhet och visa sin ateljé men också sin imponerande samling keramik. Theo Ågren är en bildkonstnär, vars arbete undersöker förhållandet mellan människa och natur, främst med skulpturer, föremål och installationer. Han arbetar också med curating,…

läs mer

Konstresa till Halmstad och Ljungby 9 oktober 2021

Konstresa till Halmstad och Ljungby 9 oktober 2021 1024 682 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Ljungbergmuseet är sedan 2012 Kronobergs läns Bildkonstmuseum med ett regionalt konstpedagogiskt uppdrag. Museet ägs och drivs av  Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse med stöd av Region Kronoberg och Ljungby kommun. Museet är byggt i direkt anslutning till paret Ljungbergs hem och ateljé och har en stor permanent utställning av främst Sven Ljungbergs verk men…

läs mer

Årsmötet 2021

Årsmötet 2021 1024 963 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vårt ordinarie medlemsmöte/årsmöte avseende verksamhetsåret 2020 genomfördes i år via våra digitala kanaler. Den 24 juni hade inga invändningar eller synpunkter inkommit till föreningen. Protokoll har upprättats och skickas ut till medlemmarna med e-post. Det kommer att redovisas under särskild punkt på nästa årsmöte för fastställelse. Protokoll årsmöte 2021 KALLELSE till ordinarie medlemsmöte/årsmöte med Borås…

läs mer

Välkommen till Höstsalongen 2021!

Välkommen till Höstsalongen 2021! 1024 612 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Höstsalongen 2021 Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening arrangerar i år sin traditionella, jurybedömda Höstsalong för konstutövare verksamma i, eller med anknytning till Borås och Sjuhäradsbygden. På samma sätt som under 2019 sker Höstsalongen i samverkan med Wärenstams och visas där under tiden 16 oktober till och med 4 december 2021. Jurybedömningen är nu avslutad 132 konstnärer…

läs mer

INSTÄLLT Utställningen – en mötesplats i förändring, föredrag av Love Jönsson 19 november 2020

INSTÄLLT Utställningen – en mötesplats i förändring, föredrag av Love Jönsson 19 november 2020 1024 684 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Att besöka en utställning betyder ofta att betrakta konstnärliga verk som är utplacerade på väggar, golv eller podier i ett rum. Men en utställning kan också vara något mer flytande, något som förändras över tid och som bjuder in besökaren att delta i pågående processer. De processbaserade utställningarna, som blivit vanligare under de senaste decennierna,…

läs mer

Medlemslotteriet 2020

Medlemslotteriet 2020 800 839 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Med anledning av de senaste skarpa restriktionerna har vi tvingats omarbeta programmet. Så här ser det ut nu: Den tilltänkta dragningen 3 december i närvaro av er medlemmar går tyvärr inte att genomföra som planerat på grund av nya begränsningar i det tillåtna antalet deltagare. Dragningen kommer istället att ske den 2 december i närvaro…

läs mer

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 150 150 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vårt ordinarie medlemsmöte/årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 genomfördes i år via våra digitala kanaler. Den 30 maj hade inga invändningar eller synpunkter inkommit till föreningen. Protokoll har upprättats och skickas ut till medlemmarna med e-post. Det kommer att redovisas under särskild punkt på nästa årsmöte för fastställelse. Protokoll årsmöte 2020 KALLELSE till ordinarie medlemsmöte/årsmöte med Borås…

läs mer