Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 90 år 2024
Flaménska galleriet

Så här började det…
Föreningen bildades 1934 med det övergripande syftet att verka för ett konstmuseum i Borås. Den löpande verksamheten inriktades på att öka intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar, föredrag, resor och även ett lotteri. Följ  föreningens utveckling fram till idag under fliken OM.

Föreningen arrangerar varje år ett tiotal utställningar på Flaménska galleriet i kulturmärkta Flaménska Gården på Södra Torget 4 i Borås.

Konstföreningen är medlem i

350

Medlemmar

176 000

Lotterivinster 2023

10

Utställningar per år