Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
Flaménska galleriet


VÄLKOMMEN TILL HÖSTSALONGEN 2021!
Klicka på länken


Så här började det…
Föreningen bildades 1934 med det övergripande syftet att verka för ett konstmuseum i Borås. Den löpande verksamheten inriktades på att öka intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar, föredrag, resor och även ett lotteri. Följ  föreningens utveckling fram till idag under fliken OM.

Föreningen arangerar varje år ett tiotal utställningar på Flaménska galleriet i kulturmärkta Flaménska Gården på Södra Torget 4 i Borås.

Konstföreningen är medlem i

Besök hos Theo Ågren 26 september 2021

Besök hos Theo Ågren 26 september 2021 1000 765 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Söndag 26 september kl. 15.00 är vi välkomna till Theo Ågrens studio i Sätila. Han kommer att berätta om sin verksamhet och visa sin ateljé men också sin imponerande samling keramik. Theo Ågren är en bildkonstnär, vars arbete undersöker förhållandet mellan människa och natur, främst med skulpturer, föremål och installationer. Han arbetar också med curating,…

läs mer

Konstresa till Halmstad och Ljungby 9 oktober 2021

Konstresa till Halmstad och Ljungby 9 oktober 2021 1024 682 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Ljungbergmuseet är sedan 2012 Kronobergs läns Bildkonstmuseum med ett regionalt konstpedagogiskt uppdrag. Museet ägs och drivs av  Sven och Ann Margret Ljungbergs stiftelse med stöd av Region Kronoberg och Ljungby kommun. Museet är byggt i direkt anslutning till paret Ljungbergs hem och ateljé och har en stor permanent utställning av främst Sven Ljungbergs verk men…

läs mer
350

Medlemmar

130 000

Lotterivinster 2020

10

Utställningar per år