Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
Flaménska galleriet

Föreningen bildades 1934 med det övergripande syftet att verka för ett konstmuseum i Borås. Den löpande verksamheten inriktades på att öka intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar, föredrag, resor och även ett lotteri.
Följ  föreningens utveckling fram till idag under fliken OM.

Sedan mitten av sjuttiotalet arrangerar föreningen varje år ett tiotal utställningar på Flaménska galleriet beläget i kulturmärkta Flaménska Gården på Södra Torget 4 i Borås.

Klicka på bilderna för mer information om våra utställare!

390

Medlemmar

90000

Lotterivinster 2019

88

Utställningar per år

Extralotteriet

Är upphovsmannen till denna skulptur bekant? Samme konstnär har gjort vinsten i höstens extralotteri.
Snart visar vi konstverket…

Jag har läst