Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
Flaménska galleriet

Så här började det…
Föreningen bildades 1934 med det övergripande syftet att verka för ett konstmuseum i Borås. Den löpande verksamheten inriktades på att öka intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar, föredrag, resor och även ett lotteri. Följ  föreningens utveckling fram till idag under fliken OM.

Föreningen arrangerar varje år ett tiotal utställningar på Flaménska galleriet i kulturmärkta Flaménska Gården på Södra Torget 4 i Borås.

Konstföreningen är medlem i

Dragningen i stora medlemslotteriet är klar! Läs mer

****************************************************************************************************************************************************************************************************
OBS! Hämtning av både sålda och osålda verk från HÖSTSALONGEN flyttad till söndag 5 december kl. 11-14 Läs mer
350

Medlemmar

130 000

Lotterivinster 2021

10

Utställningar per år