Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
Flaménska galleriet

Galleriet är beläget i kulturmärkta Flaménska Gården på Södra Torget 4 i Borås.
Här bjuder vi alla konstintresserade på tio utställningar per år med särskilt utvalda konstnärer.
Utöver utställningarna anordnar vi resor, föredrag och ateljébesök hos konstnärer. Du får utförlig information under fliken Program.

BORÅS OCH SJUHÄRADSBYGDENS KONSTFÖRENINGS ÅRSMÖTE
GENOMFÖRS I ÅR GENOM KOMMUNIKATION ÖVER VÅRA DIGITALA KANALER I STÄLLET  FÖR ETT FYSISKT MÖTE.
SE NEDAN

Klicka på bilderna för mer information om våra utställare!

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 1024 618 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

KALLELSE till ordinarie medlemsmöte/årsmöte med Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 2020. Mötet avser verksamhetsåret 2019. Med anledning av de restriktioner för sammankomster och smittspridning som Folkhälsomyndigheten ställt upp på grund av covid-19 coronaviruset ser styrelsen stora svårigheter att kunna genomföra ett regelrätt årsmöte inom rimlig tid. Styrelsen har därför beslutat att försöka genomföra årsmötet 2020 genom…

read more
390

Medlemmar

90000

Lotterivinster 2019

88

Utställningar per år