Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening 90 år 2024
Flaménska galleriet

Så här började det…
Föreningen bildades 1934 med det övergripande syftet att verka för ett konstmuseum i Borås. Den löpande verksamheten inriktades på att öka intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar, föredrag, resor och även ett lotteri. Följ  föreningens utveckling fram till idag under fliken OM.

Föreningen arrangerar varje år ett tiotal utställningar på Flaménska galleriet i kulturmärkta Flaménska Gården på Södra Torget 4 i Borås.

Konstföreningen är medlem i

Bäckängs esteter på Flaménska 14 – 19 maj 2024

Bäckängs esteter på Flaménska 14 – 19 maj 2024 779 1024 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Konst på bio – Anselm 15 maj 2024

Konst på bio – Anselm 15 maj 2024 890 510 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Vi bjuder våra medlemmar på ännu en konstfilm på Borås Bio Röda Kvarn! Wim Wenders filmporträtt är en hyllning till en syskonsjäl och jämnårig vän sedan mer än 30 år, båda födda omkring krigsslutet 1945. /…/ de spenderade barndomen i samma ruinhögar, i ett land med en ”krossad självbild, full av vuxna som frenetiskt ville…

läs mer
350

Medlemmar

176 000

Lotterivinster 2023

10

Utställningar per år