Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
Flaménska galleriet


VÄLKOMMEN TILL HÖSTSALONGEN 2021!
Klicka på länken


Så här började det…
Föreningen bildades 1934 med det övergripande syftet att verka för ett konstmuseum i Borås. Den löpande verksamheten inriktades på att öka intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar, föredrag, resor och även ett lotteri.
Redan från början köpte föreningen konst med sikte på att bygga upp en samling som skulle doneras till ett framtida kommunalt museum. Man satsade konsekvent på det samtida moderna måleriet med tonvikt på det västsvenska. Det var samtidigt ett sätt att stödja de verksamma konstnärerna.
I slutet av 1950-talet presenterades de första förslagen till ett kulturhus som också skulle inrymma ett konstmuseum men först 1975 invigdes Kulturhuset med Borås konstmuseum, Stadsbiblioteket och Stadsteatern. Tiden var äntligen mogen att överlåta samlingarna,
3 200 verk, till kommunen. Förutom verk av Isaac Grünewald, Ivan Ivarsson och Evert Lundqvist fanns också verk av Albin Amelin, Carl Kylberg, Einar Jolin och Eric Hallström.
Följ  föreningens utveckling fram till idag under fliken OM.

Sedan mitten av sjuttiotalet arrangerar föreningen varje år ett tiotal utställningar på Flaménska galleriet beläget i kulturmärkta Flaménska Gården på Södra Torget 4 i Borås.

Konstföreningen är medlem i

Klicka på bilderna för mer information om våra utställare!

390

Medlemmar

90000

Lotterivinster 2020

88

Utställningar per år

Ny styrelse

Vi i den nya styrelsen ser fram emot en höstsäsong då vi återigen trängs på vernissagerna och vi kan bjuda in till konstresor, föreläsningar, ateljébesök och annat kul!
Jag efterträder Lars Anderson som ordförande. Hela styrelsen, med två nya medlemmar, presenteras under Kontakt.

Britt-Inger Lindqvist

 

Jag har läst