Om Hedæusstipendiet

John Hedæus 1872 – 1967

Hedæus var redan vid förra sekelskiftet mycket aktiv i Borås konstliv och var en av initiativtagarna till att Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening grundades.

Hedæus var teckningslärare på Teknis och en välkänd och mycket omtyckt konstnär. Han målade bland annat porträtt, Boråsmotiv och kyrkointeriörer. En muralmålning, Utsikt över Borås, fanns i läroverkets gamla aula men är nu flyttad till ett väggparti i Bäckängsgymnasiets aula.

Vid hans 70-, 80-, och 90-årsdagar samlade medlemmarna i konstföreningen in pengar som placerades på ett särskilt Hedæuskonto. Torsten Ahlstrand, intendent och chef för Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförenings konsthall 1960-1972, tog initiativ till att dessa pengar skulle utgöra grunden för ett Hedæusstipendium. Stipendiet ur John Hedæus Stiftelse delas ut vartannat eller vart tredje år. Beloppet är beroende av avkastningen men har hittills varit 10 000 kr.

Stipendiet delas ut på John Hedæus födelsedag den 21 februari i Hedæusrummet på konstmuseet. Förslag på stipendiat lämnas av styrelsemedlemmarna under hösten dessförinnan. Beslut fattas i januari och stipendiesumman fastställs.

Vid John Hedæus död testamenterade dödsboet en del av hans hem till Borås Konstmuseum och detta blev stommen till Hedæusrummet där stipendiet delas ut.

Torsten Ahlstrand delade ut stipendiet fram till 2001, då han avsade sig uppdraget på grund av hög ålder. Han var då 94 år.

Numera är det ordföranden i Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening som delar ut stipendiet.

Stipendiater

1987 Hans Gothlin
1988 Gun-Britt Holmgren-Ivstedt
1991  Christina Lindeberg
1993  Gunnar Bergh
1995  Staffan Johansson
1998  Hans Göran Broman
2001  Anna Mattsson
2003  Eva Hild
2006  Erik Hårdstedt
2009  Thomas Wahlström
2012  Sirgitta Reinikainen
2014  Kristina Thun
2017  Ann-Sofie Claesson

John_Hedæus-stipendiet
John_Hedæus-stipendiet2