Om Hedæusstipendiet

John Hedæus 1872-1967

John Hedæus var redan vid förra sekelskiftet mycket aktiv i Borås konstliv och var en av initiativtagarna till att Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening bildades.

Hedæus var teckningslärare på Tekniska elementarskolan och Lägre allmänna läroverket i Borås och en välkänd och mycket omtyckt konstnär. Han anlitades för många offentliga utsmyckningar, bl.a. ett stort antal altarmålningar men ägnade sig också åt porträtt och, inte minst, Boråsmotiv. Han är representerad på Nationalmuseum och på Borås konstmuseum.

Vid hans 70-, 80-, och 90-årsdagar samlade medlemmarna i konstföreningen in pengar som placerades på ett särskilt Hedæuskonto. Torsten Ahlstrand, intendent och chef för Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförenings konsthall 1960-1972, tog initiativ till att dessa pengar skulle utgöra grunden för ett Hedæusstipendium. Stipendiet ur John Hedæus Stiftelse delas ut vartannat eller vart tredje år. Beloppet är beroende av tillgångarna, för 2022 fastställdes det till 25 000 kronor.

Stipendiet delas ut på John Hedæus födelsedag den 21 februari i Flaménska galleriets lokaler. Förslag på stipendiat lämnas av styrelsemedlemmarna under hösten dessförinnan. Beslut fattas i januari och stipendiesumman fastställs.

Torsten Ahlstrand delade ut stipendiet fram till 2001, då han avsade sig uppdraget på grund av hög ålder. Han var då 94 år.

Numera är det ordföranden i Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening som delar ut stipendiet.

Stipendiater

1987 Hans Gothlin
1988 Gun-Britt Holmgren-Ivstedt
1991  Christina Lindeberg
1993  Gunnar Bergh
1995  Staffan Johansson
1998  Hans Göran Broman
2001  Anna Mattsson
2003  Eva Hild
2006  Erik Hårdstedt
2009  Thomas Wahlström
2012  Sirgitta Reinikainen
2014  Kristina Thun
2017  Ann-Sofie Claesson
2022 Jonathan Sendborn Pohlin

John_Hedæus-stipendiet
John_Hedæus-stipendiet2