Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY 
Hantering av personuppgifter för våra medlemmar

Sedan 25 maj 2018 gäller EU:s  allmänna dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation).
Detta innebär att vi som förening med ett medlemsregister är skyldiga att redovisa vilka personuppgifter vi hanterar i vårt register och hur de används. Vi skall också ha klara rutiner för hur avregistrering sker och hur eventuell delning av uppgifter sker till annan part.
Alla personuppgifter vi har är medlemmens egendom och vi har bara möjlighet att låna dessa för våra register.

Vad vi gör
Vi lånar vissa av dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla ett medlemskap i Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening.

Uppgifter i vårt medlemsregister
För- och efternamn, medlemskategori, postadress, telefonnummer och e-postadress.
Vi registrerar inga personnummer!

Hur vi använder uppgifterna
Uppgifter behöver vi för att kunna kommunicera med dig som medlem, registrera betald medlemsavgift och delge dig uppgifter om de förmåner och erbjudanden som följer med medlemskapet.
För våra nyhetsbrev använder vi designverktyget Postman-Paloma vilket innebär att alla e-postadresser även finns registrerade där, men det är bara föreningen som kan nyttja dem för våra utskick. Ett sk. personuppgiftsbiträdaravtal har upprättats med Paloma för att säkerställa detta.
Vi delar inte dina uppgifter med annan part. Vill föreningen delge er medlemmar intressanta
tips om andra kulturella evenemang så skickas detta alltid ut av oss.
Vi registrerar dina uppgifter i ett databaserat medlemsregister (fn. SPCS).

Hur avregistreras uppgifterna
Om du begär utträde ur föreningen eller inte betalar medlemsavgiften för det löpande året kommer dina uppgifter att raderas ur registret så snabbt som möjligt dock senast vid det löpande kalenderårets utgång.

Information och ansvar
Du har rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Anmäl detta i så fall till info@flamenska.se så skickar vi över detta.

Föreningens ordförande ansvarar för registerinnehåll och registerhantering och nås på e-postadressen info@flamenska.se. Du är alltid välkommen med dina frågor till denna e-postadress.

Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening
Styrelsen