Medlem

Medlemsförmåner

Klicka på plustecknet för mera information!

Föreningen köper årligen in 30-35 konstverk av hög kvalitet för totalt ca 110 000 kr. I december bjuds medlemmarna in till utställning av vinsterna och dragning i lotteriet. Hösten 2019 sker dragningen den 5 december och utlämningen av vinsterna den 8 december kl 14.00, då vinnarna får välja vinst i den ordning lotten föll ut den 5 december.
Vinster som inte hämtats före januari månads utgång tillfaller lotteriet.

Vid varje utställningstillfälle lottas en vinst ut bland de medlemmar som antecknat sig i besökslotteripärmen då de besökt utställningen.

Tio procents rabatt för registrerade medlemmar som köper konst på galleriets utställningar.

Som medlem inbjuds du till särskilda visningar på bl.a. Borås Konstmuseum och till intressanta föreläsningar. Vi arrangerar också spännande konstresor och ateljébesök hos konstnärer.

3 oktober kl 18.00 Föredrag ”Kärleken i konsten”

5 oktober Konstresa till Halland

26 oktober–15 december  Höstsalongen, i år på Wärenstams

Ateljébesök på Ålgården, datum och tid meddelas senare

5 december Dragning i medlemslotteriet på Flaménska galleriet

Värvar du tre medlemmar under ett år belönas du med ett konstverk/grafiskt blad. Skicka ett mail till info@flamenska och berätta vilka du har värvat (namn, adress, telefonnummer och e-post).