Medlem

Medlemsförmåner

Klicka på plustecknet för mera information!

Föreningen köper årligen in 30-35 konstverk av hög kvalitet för totalt ca 120 000 kr. I december bjuds medlemmarna in till utställning av vinsterna och dragning i lotteriet.

Vinnarna väljer vinst i den ordning lotten fallit ut. Vinster som inte hämtats före januari månads utgång tillfaller lotteriet.

Vinster vid 2017 års dragning

Vinnare vid 2017 års dragning.

Vid varje utställningstillfälle lottas en vinst ut bland de medlemmar som antecknat sig i besökslotteripärmen då de besökt utställningen.

Tio procents rabatt för registrerade medlemmar som köper konst på galleriets utställningar.

Som medlem inbjuds du till särskilda visningar på bl.a. Borås Konstmuseum och till intressanta föreläsningar. Vi arrangerar också spännande konstresor och ateljébesök hos konstnärer.

Visning Borås Konstmuseum 14 februari, Kerstin Danielsson och Éva Mag, kl 18.30

Konstresa till Jönköping och Vandalorum 17 februari, heldag

Gallerivärdsträff på Flaménska Galleriet 21 februari kl 18.30

Visning Borås Konstmuseum  14 mars, grupputställningen Snittet, kl 18.30

Ateljébesök hos Marta Runemark 24 mars, kl 15.00

Årsmöte med föredrag av Eva Eriksdotter 19 april, kl 18.30

Konstresa till Växjö 12 maj, heldag