Medlem

Medlemsförmåner

Föreningen köper årligen in 30-35 konstverk av hög kvalitet för totalt ca 120 000 kr. I december bjuds medlemmarna in till utställning av vinsterna och dragning i lotteriet.

Vinnarna väljer vinst i den ordning lotten fallit ut. Vinster som inte hämtats före januari månads utgång tillfaller lotteriet.

Vinnare och vinster vid senaste dragningen.

Vid varje utställningstillfälle lottas en vinst ut bland de medlemmar som antecknat sig i besökslotteripärmen då de besökt utställningen.

Tio procents rabatt för registrerade medlemmar som köper konst på galleriets utställningar.

Som medlem inbjuds du till särskilda visningar på bl.a. Borås Konstmuseum och till intressanta föreläsningar. Vi arrangerar också spännande konstresor och ateljébesök hos konstnärer.

Konstresa till Stockholm 17-19 februari

Visning Borås Konstmuseum 1 mars

Årsmöte med föredrag av Dan Wolgers 30 mars

Konstresa till Ringhals 6 maj

Extra föreningsmöte 5 oktober

Föredrag av Astrid Sylwan 5 oktober

Konstresa till Jönköping 11 november

Visning Borås Konstmuseum 22 november

Dragning i medlemslotteriet  7 december

Vinstval och vinstutdelning i medlemslotteriet 10 december