För utställare

För utställare

Vi marknadsför våra utställningar i trycksaker, Facebook och andra sociala medier och här på vår webbplats. Vi är angelägna om att kunna uppdatera våra informationskanaler så snabbt som möjligt, så därför:

Skicka bild/bilder på verk samt ditt cv så snart vi har kommit överens om utställningstid till Agneta Rehder

Bilden ska vara i .jpg- format och 4 MB eller större. Den bör vara utformad så att man inte behöver beskära den för mycket, gärna frilagd eller fotograferad mot vit bakgrund.

CV kan lämnas i wordformat eller som ren text.