För utställare

För utställare

Vi marknadsför våra utställningar i trycksaker, Facebook och andra sociala medier och här på vår webbplats. Vi är angelägna om att kunna uppdatera våra informationskanaler så snabbt som möjligt, så därför:

Skicka bilder på verk och på dig själv samt ditt cv så snart vi har kommit överens om utställningstid till Agneta Rehder

Vi gör affischer i formaten 50×70 och A3. Affischbilden bör därför vara i stående format och högupplöst. Vi vill också ha en liggande bild på ett verk 1200×900 pixlar för vår webbplats och likaså en bild på dig själv i samma format.

CV kan lämnas i wordformat eller som ren text.