För utställare

För utställare

Vi marknadsför våra utställningar här på vår webbplats, på Facebook och Instagram. Vi är angelägna om att kunna uppdatera våra informationskanaler så snabbt som möjligt, så därför:
Skicka bilder på verk och på dig själv samt ditt cv så snart vi har kommit överens om utställningstid till info@flamenska.se

Bilderna ska vara i liggande format (1200×900 pixlar).
CV kan lämnas i wordformat eller som ren text.

Video över galleriet