Föreningen

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening

Ur skriften Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening – 60 år

Föreningen bildades 9 maj 1934 på initiativ av konstnären John Hedæus, borgmästaren Wilhelm Norén, bokhandlaren Harald Borgström och läkaren Karl Wahlstedt.

Det övergripande syftet med föreningen var att verka för ett konstmuseum i Borås. Föreningens löpande verksamhet inriktades på att öka intresset för den bildande konsten genom att anordna utställningar, föredrag och, om det blev pengar över, även ett lotteri.

Redan från början köpte föreningen konst med sikte på att bygga upp en samling som skulle doneras till ett framtida kommunalt museum. Man satsade konsekvent på det samtida, moderna måleriet med tonvikt på det västsvenska. Det var samtidigt ett sätt att stödja de verksamma konstnärerna.

Föreningen hade en omfattande utställningsverksamhet i den lilla Konsthallen två trappor upp i den gamla lasarettsbyggnaden men man förde också ett intensivt lobbyarbete för att få till stånd ett museum. 1943 bildades Borås Konstmusei Vänner med enda syfte att köpa in konstverk för ett blivande konstmuseum. Verken, av bl.a. Isaac Grünewald, Ivan Ivarsson och Evert Lundqvist, överlämnades till Konstföreningen i väntan på att ett museum skulle komma till stånd.

Föreningen fick också donationer från enskilda, bl.a. omfattande grafikdonationer med verk av Helge Zandén och Anders Zorn.

I slutet av 1950-talet presenterades de första förslagen till ett kulturhus som också skulle inrymma ett konstmuseum men först 1975 invigdes Kulturhuset med Borås Konstmuseum, Stadsbiblioteket och Stadsteatern. Tiden var äntligen mogen att överlåta samlingarna, 3 200 verk, till kommunen. Förutom tidigare nämnda fanns här också verk av Albin Amelin, Carl Kylberg, Einar Jolin och Eric Hallström.

Kommunen visade sin uppskattning för Konstföreningens insatser genom att upplåta en lokal i Flaménska Gården för föreningens aktiviteter och med möjlighet att fortsätta utställningsverksamheten.

Sedan mitten av sjuttiotalet arrangerar föreningen varje år ett tiotal utställningar på Flaménska galleriet.

Våren 2018 inleddes ett samarbete med Folkuniversitetet, som upplåter sina lokaler för föreningens styrelsemöten och andra sammankomster, låter oss utnyttja deras kopieringstjänster och deras kanaler för marknadsföring.

Föreningen är medlem i Sveriges konstföreningar.


Inför Borås 400-årsjubileum 2021 ger Bengt Wahlgren, föreningens ordförande 1976–86, en tillbakablick på konststaden Borås.
Tillbakablick på konststaden Borås


Stadgar fastställda 2017-10-05
Föreningens ordförande från 1934 –