Kontakt

Foto: Agneta Rehder, 30 maj 2022

Styrelsen

Övre raden fr.v.: Ulla Haak, Thomas Sohlström, Nils-Gunnar Blanc, Gunilla Fransson, Kerstin Ljungström
Nedre raden fr.v.: Ewa Wahlström, Gerd Jansson, Britt-Inger Lindqvist, Josh Monastyrski

Webbansvarig:  Britt-Inger Lindqvist
info@flamenska.se

Britt-Inger Lindqvist, ordförande
0705 87 96 76
bilindqvist516@gmail.com

Nils-Gunnar Blanc
0766 23 79 96
nils-gunnar.blanc@telia.com

Gunilla Fransson
0705 44 39 78
gunillamfransson@gmail.com

Ulla Haak
0705 57 31 31
ulla.haak@telia.com

Gerd Jansson
0705 67 79 72
gerd.jansson@gmail.com

Kerstin Ljungström

Josh Monastyrski
0706 30 10 89
monastyrski@gmail.com

Thomas Sohlström
0730 57 85 47
thomas.sohlstrom@telia.com

Ewa Wahlström
0723 27 11 31
ewagabriella@icloud.com