• 28 maj, 2023

Inbjudan till Höstsalongen 2023

Inbjudan till Höstsalongen 2023

Inbjudan till Höstsalongen 2023 640 505 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Bilden visar ett av verken från Höstsalongen 2021: Spegling vid Viskan, olja av Birgitta Jönsson.

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening arrangerar sin traditionella, jurybedömda Höstsalong för konstutövare verksamma i, eller med anknytning till Borås och Sjuhäradsbygden. Höstsalongen 2023 sker i samverkan med Wärenstams och visas där under tiden 14 oktober till 26 november.  Öppet fredag – söndag 11- 15.

Inlämning
Varje konstnär ska lämna in minst tre och högst fem egna verk för jurybedömning. Samtliga verk ska vara till salu.
Inlämningen sker på Wärenstams, Herrljungagatan 15 i Knalleland Borås, på följande tider:
fredag 29 september kl. 16–20
lördag 30 september kl. 12–16
söndag 1 oktober kl. 12–16

Anmälningsavgiften
är 240 kronor och ska betalas innan inlämning till vårt Plusgiro 737 85-8 eller Swish 123 225 76 32. Glöm inte att ange avsändare på betalningen! Kvittot ska visas upp när du lämnar in dina verk.
Vi kan tyvärr inte ta emot kontanter.
Anmälningsavgiften är definitiv, ingen återbetalning sker antingen dina verk väljs ut eller inte.

Anmälningsformulär
Du måste fylla i ett anmälningsformulär som finns att hämta nedan. Där finns också anvisning för hur formuläret ska fyllas i. Obs! ställ in din skrivare på liggande A4-format vid utskriften.

Blanketten innehåller alla uppgifter som erfordras och måste vara helt ifylld när du kommer till Wärenstams med dina verk. Konstverken skall vara märkta enligt anvisning.

På konstnärens angivna pris i formuläret avgår 30% provision vid försäljning, denna provision tillfaller konstföreningen som utställningsarrangör.

Det är viktigt att du anger din e-postadress då kommunikation och information i första hand sker med e-post och över vår webbplats www.flamenska.se.

Om det ändå är något som är oklart kan du kontakta föreningen på e-post info@flamenska.se eller Britt-Inger Lindqvist bilindqvist516@gmail.com

Skriv ut: Anmälningsblankett  Inbjudan

Jurybedömning
Årets juryperson är Pontus Hammarén. Han har en lång karriär inom konstmuseivärlden och var chef för Borås konstmuseum 2011 – 2017. Sedan 2018 driver han Galleri Hammarén i Göteborg. Pontus har akademisk examen med konstvetenskap som huvudämne.

Jurypersonen är enväldig i sin bedömning, utan påverkan från föreningen. Hans urval kan inte överklagas. Han är också fri att välja antalet verk av varje konstnär som kommer med.

Återlämning före vernissagen
Verk som inte antagits måste avhämtas torsdag 5 oktober kl. 15–19 eller fredag 6 oktober kl. 12–16 på Wärenstams. Kvittodelen från anmälningsblanketten ska tas med vid återlämningen!
Konstföreningen eller Wärenstams kan inte ta något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.

Uppgift om antagna konstnärer och verk kommer att redovisas på flamenska.se den 4 oktober. Vi har tyvärr ingen möjlighet att direkt meddela varje enskild konstnär.

Vernissagen
äger rum lördagen den 14 oktober klockan 11.00 – 15.00 Alla deltagare och allmänheten är välkomna. Samtliga hängda verk är till salu.

Återlämning efter utställningen
Utställningen avslutas söndag 26 november kl. 15.00. Ej sålda verk skall avhämtas denna dag kl. 15–17. Konstföreningen eller Wärenstams tar inte något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider. Du måste själv bevaka om dina verk blivit sålda eller inte.

Sålda verk
Sålda verk lämnas ut till köparna söndag 26 november kl. 15–17. Betalning från köparen ska ha skett i förväg till föreningens Plusgiro 737 85-8 eller Swish-konto 123 225 76 32. Föreningen svarar för all försäljning. Ersättning till konstnären för sålt verk betalas ut till konstnärens uppgivna konto inom 30 dagar efter utställningens slut.

Välkomna alla konstutövare till Höstsalongen 2023!

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
2023-05-28