Monthly Archives :

maj 2020

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 1024 618 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Årsmöte avseende verksamhetsåret 2019

Vårt ordinarie medlemsmöte/årsmöte avseende verksamhetsåret 2019 genomfördes i år via våra digitala kanaler. Den 30 maj hade inga invändningar eller synpunkter inkommit till föreningen. Protokoll har upprättats och skickas ut…

read more