Pia Josefson och Jan Peter Dahlqvist 5 mars – 20 mars 2022

Pia Josefson

Intresset för hur vi människor hanterar livet och de berättelser vi skapar för att förstå oss själva och vår omvärld är det som huvudsakligen göder mitt bildskapande. Och, förstås, utmaningen som ligger i själva gestaltandet.
piajosefson.se

Jan Peter Dahlqvist

2021 var det 40 år sedan jag gick ut konstskolan i Göteborg. Under i princip hela den tid jag varit verksam som konstnär har mina bilder vuxit fram på ett intuitivt vis. Denna metod är intressant såtillvida att det i skapandeprocessen finns ett osäkerhetsmoment då man inte riktigt vet var ens bild skall ta vägen. Däri ligger också spänningen i att hitta en lösning och att få bilden att komma till liv. Kanske till den grad att jag fortfarande kan förvåna mig med vad som kommer ut ur mitt huvud.
dahlqvist.org

Utställningen arrangeras med stöd av