Malou Larsson 20 januari – 4 februari 2024

MALOU LARSSON (f.1991)

I Malou Larssons konstnärskap undersöker hon symbiosen mellan människa och natur. Leran och glasyrens uttryck präglas av ambivalenta känslor där skapandet blir en dagbok under ständig förändring. I varelserna hon gestaltar möts vassa horn och skira rosor. Glädje och sorg sammanflätas med ångest och eufori. Hon går in i gränslandet där inre och yttre världar möts.

I utställningen ”Vråskogens Väsen” arbetar Malou djupt inne i skogen. Platsen som vid första anblick kan upplevas som hotfull är i själva verket en mångbottnad och trygg värld.
Varelserna som bor i hennes inre väcks genom skulpturala gestaltningar till liv i ateljén för att senare vandra ut i skogens dunkla vrår. De håller sig vanligtvis borta från stadens buller men nu får vi komma dem nära. Under 2023 bjöd Malou med konstnären Sian Hedberg in i Vråskogen med målet att dokumentera och undersöka varelserna i deras naturliga miljö. I skogen mötte de Sjörået, Skogsrået och Träskrået. Genom fotografi visas varelsernas tillvaro nu upp som en del i utställningen.

I grunden har Malou en kandidatexamen i keramikkonst från HDK – Valand (2019). Fram till 2022 var hon verksam i Göteborg men är numera bosatt och verksam i Vråskogen i Örby, Marks kommun där hon även är uppvuxen.
www.Maloularsson.se


Foto: Sian Hedberg

Utställningen arrangeras med stöd av
Utställningen arrangeras med stöd av