Isa Eriksson och Carola Melo 18 november – 3 december 2023

Isa Eriksson

Genomgående för min konstnärliga praktik är tankar kring vad det är att vara människa. Bilderna jag skulpterar är ett hopklipp av historier jag hittar på om människor jag ser, sådant jag minns, saker jag hör om bekanta eller släktingar i andra tider. Jag plockar av dessa olika delar och sätter ihop dem till nya fragmentariska historier och urklipp från föreställda livsöden.

Materialet spelar en viktig roll i processen och det färdigställda uttrycket. Skulpturernas tunna lerväggar säckar och viker sig och jag hittar i det trådar att följa. Det tunna blir också skört vilket spelar med de känslor jag vill väcka genom skulpturerna. I det sköra finns en spänning och nervositet, en känsla av att stå på randen till något.

Jag är född 1998 i Stockholm, har verkstad på KKV i Göteborg, och har en kandidat i keramikkonst från HDK-Valand (examen 2022)
instagram.com/isavisar

Carola Melo

”Det ser ut som en Carola Melo” – vad betyder det?
Sedan tidigt 1990-tal har mitt konstnärskap uttryckts i olja, grafik och skulptur där oljemåleriet alltid legat mig närmast och som grund.
Gemensamt för alla konstformerna är en frisk hantering av färgen som driver motivet och upplevelsen av verket.
Jag är sedan många år medlem i KRO med flera konstnärsföreningar. Mina verk finns representerade i ett flertal kommuner och regioner.
Välkommen in i min bild- och färgvärld.
www.carolamelo.nu

Britt Ignell STÄLLT IN P.G.A. SJUKDOM

Mitt arbete kretsar kring strukturer, kluster och rytmer. Gener, celler, nerver, rottrådar,
grenverk, planeters omloppsbanor och mina egna rutiner och årstidernas gång är ständiga
influenser, liksom människans förhållande till allt detta.
För drygt tjugofem år sedan fick jag en allvarlig påminnelse om min egen dödlighet och
började därefter omskapa mitt liv. Flyttade till landet, började odla min egen mat, skalade
ner mina anspråk, kort sagt sådant som alla nu, i klimatkrisens tider, måste börja förhålla
sig till.
Det frigjorde en mängd energi och en stark känsla av självständighet, inte minst som
konstnär.
Min konstnärliga praktik handlar huvudsakligen om skulptur och rumsliga installationer,
men också teckning, skrivande, animering.
Varje utställningsrum innebär ett nytt äventyr, hur ska jag få igång luftrummet med mina
arbeten så att besökarna blir lockade att lyfta blicken och få uppleva samma förundran
inför livet som jag har?
Jag installerar mina lätta skulpturer på väggar, hängande från taket och liggande på golvet
så att de tillsammans bildar en helhet och också inbjuder till intresse för detaljerna, precis
så som makro- förhåller sig till mikrolivet.
brittignell.se