Amanda Karlsson 16–31 mars 2019

”Mitt arbete kretsar kring en form av kamp av att äga och att hänge sig åt något, då främst information och kunskap, ett sätt att förstå alla delar av något oförståeligt.

 Jag arbetar gärna kring en tematik, jag behöver ett sökande i mina verk för att jag ska kunna ge hela mig till processen, att i teorin skapa en flyktig besatthet.

 Min arbetsmetod lutar sig mot att använda andras narrativ för att skapa något allmängiltigt. En typ av verk där minst en del är relevant för betraktaren. Andra personers närvaro i min konst, både mental och fysisk, är essentiellt i min praxis. Kanske är det ett evolutionärt svar på att jag vill tillhöra en grupp eller så är det för att jag tycker konsten kan kommunicera. På samma sätt som att jag tar emot så kan också betraktaren ta emot det samma. Förändrat och förvanskat men i samma rörelse.”
Recension i BT 22.3.2019
Amanda Karlsson CV

Nedan:
Amanda är den första i den långa raden av konstnärer som ska utföra muralmålningar på bullerplanket mot Västlänken i Göteborg. Under påsken 2019 målar hon på Lilla Badhusgatan vid Stenpiren.

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar