Örjan Wikström 6-28 april 2019 (stängt påsk 19-22 april)

 Örjan Wikström är född 1948 i Stockholm. Studerade vid konstfack i Stockholm 1968-1971 och vid konstakademin i Paris 1971-1974. Wikström har ställt ut på museer, konsthallar och gallerier sedan debuten 1975. Är representerad bl.a. på Moderna museet och museerna i Malmö, Norrköping och Kalmar.

CV Örjan Wikström

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar