Örjan Wikström 6-28 april 2019 (stängt under påsk 18–22 april)

Örjan Wikström är född 1948 i Stockholm. Studerade vid konstfack i Stockholm 1968-1971 och vid konstakademin i Paris 1971-1974. Wikström har ställt ut på museer, konsthallar och gallerier sedan debuten 1975. Är representerad bl.a. på Moderna museet och museerna i Malmö, Norrköping och Kalmar.

Så här skriver konstnären Mikael Kihlman om sin gode vän Örjan:

”Örjan Wikström bor sedan många år i Paris. Visserligen har han en liten lägenhet på Hornsgatan i Stockholm, men det är på 45, rue Saint-Didier i 16:e arrondissementet i Paris som han tillbringar större delen av sitt liv. Det är en stor vacker lägenhet i flera plan. Bohemiskt inredd med antika och moderna möbler, vackra mattor med afrikanskt och asiatiskt ursprung från hans och hustrun Isabelles många resor världen över.
Örjans konst bär spår av hans liv. Ett liv med erfarenhet av både ljus och mörker, allt finns med i hans bilder. Ljuset har med åren blivit mer innerligt och tätt, det härrör lika mycket från en yttre ljuskälla som från en inre. Färgskalan har skruvats upp, ofta i ganska klara färger. Det är vackert utan att vara ytligt och banalt. Det är en sårbarhet som närsomhelst kan få ett slut, livets vändningar råder ingen människa över. Örjan intresserar sig för Hammershøis måleri, man anar ett igenkännande på ett inre plan, i ett personligt förhållningssätt till den samtid man är född in i. Att leva i tiden men samtidigt utanför den. Tidsbundet och tidlöst på samma gång. Det är hundra år mellan Örjan och Hammershøi. Omgivningarna förändras men människan är sig tämligen lik. Örjan intresserar sig för Hammershøi i våningen på Strandgade 25, en våning som har vissa likheter med den Örjan bebor idag. De vackra fönstren, trägolven, speglar och paneler. Jag tror att Örjan inte skulle ha haft några problem att när som helst flytta in på Strandgade 25, och vice versa!
För Örjan är det infallande ljuset genom fönstret, ofta i motljus, det viktiga. Hur ljuset förhåller sig i rummet och till dem eller det som finns däri. Tingen är av underordnad betydelse, det är ljuset som skapar allt.
Örjan är en flödande kolorist, vars måleri mycket bygger på stundens ingivelse. En strävan efter harmoni och ett fullödigt uttryck.”

Samtidigt med utställningen på Flaménska galleriet ställer Örjan ut i Paris på Galerie Thomé.

CV Örjan Wikström

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar