• 1 juni, 2021

Välkommen till Höstsalongen 2021!

Välkommen till Höstsalongen 2021!

Välkommen till Höstsalongen 2021! 1024 612 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Inbjudan till Höstsalongen 2021

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening arrangerar i år sin traditionella, jurybedömda Höstsalong för konstutövare verksamma i, eller med anknytning till Borås och Sjuhäradsbygden. På samma sätt som under 2019 sker Höstsalongen i samverkan med Wärenstams och visas där under tiden 16 oktober till och med 4 december 2021.

Inlämning
Varje konstnär skall lämna in minst tre och mest fem egna verk för jurybedömning. Samtliga verk skall vara till salu.
Inlämningen sker på Wärenstams, Herrljungagatan 15 i Knalleland Borås på följande tider:
fredag 1 oktober kl. 16–20
lördag 2 oktober kl. 12–16
söndag 3 oktober kl. 12–16

Anmälningsavgiften
är 240 kronor och skall betalas in till vårt Plusgiro 737 85-8 eller Swish-konto 123 225 76 32, före inlämningen. Glöm inte ange avsändaren på betalningen. Kvittot skall du visa upp när du lämnar in dina verk. Vi kan tyvärr inte ta emot kontanter.
Anmälningsavgiften är definitiv, ingen återbetalning sker antingen dina verk väljs ut eller inte.

Jurybedömning
Årets juryperson är konstnären Astrid Sylwan Stockholm.
Astrid Sylwan är ett etablerat och framstående namn på den svenska konstscenen. Sedan hon tog examen från Konstfack 2005, har Astrid byggt upp ett stort och varierat arbetsområde. Hon har haft flera stipendier, nominerats och vunnit Art Awards och har ställt ut mycket i Norden, deltagit i Biennaler internationellt och har fått ett flertal uppdrag för offentliga miljöer.

Jurypersonen är enväldig i sin bedömning, utan påverkan från föreningen. Hennes urval kan inte överklagas.

Hon är också fri att välja antalet verk av varje konstnär som kommer med till utställningen.

Återlämning före vernissagen
Verk som inte antagits måste avhämtas torsdag 7 oktober kl. 15–19 eller fredag 8 oktober kl. 12–16 på Wärenstams.
Kvittodelen från anmälningsblanketten skall tas med vid återlämningen!
Konstföreningen eller Wärenstams kan inte ta något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.
Uppgift om antagna konstnärer och verk kommer att redovisas här på webbplatsen, länk kommer att läggas in här från och med onsdag den 6 oktober.
Vi har tyvärr ingen möjlighet att direkt meddela varje enskild konstnär.

Vernissagen
äger rum lördagen den 16 oktober klockan 12.00.
Alla deltagare och allmänheten är välkomna. Samtliga hängda verk är till salu.

Återlämning efter utställningen
Utställningen avslutas lördag 4 december kl. 14.00. Ej sålda verk skall avhämtas denna dag
kl. 14–16. Konstföreningen eller Wärenstams tar inte något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider. Du måste själv bevaka om dina verk blivit sålda eller inte.

Sålda verk
Sålda verk lämnas ut till köparna lördag 4 december kl. 14–16. Betalning från köparen skall ha skett i förväg till föreningens Plusgiro 737 85-8 eller Swish-konto 123 225 76 32.
Föreningen svarar för all försäljning.

Ersättning till konstnären för sålt verk betalas ut till konstnärens uppgivna konto inom 30 dagar efter utställningens slut.

Anmälningsformulär
Du måste fylla i ett anmälningsformulär som finns att hämta här. Anvisning för hur formuläret skall fyllas i finns här. Obs. ställ in din skrivare på liggande A4-format vid utskriften.

Blanketten innehåller alla uppgifter som erfordras och måste vara helt ifylld när du kommer till Wärenstams med dina verk. Konstverken skall vara märkta enligt anvisning.

På konstnärens angivna pris i formuläret avgår 30% provision vid försäljning, denna provision tillfaller konstföreningen som utställningsarrangör. Det är viktigt att du anger din e-postadress då kommunikation och information i första hand sker med e-post och här på webbplatsen.

Om det ändå är något som är oklart kan du kontakta föreningen på e-post info@flamenska.se eller Lars Anderson larsanderson11@gmail.com.

Välkomna alla konstutövare till Höstsalongen 2021!

Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
2021-05-31

På bilden ses ordförande Lars Anderson fundera på hängningen av Höstsalongen 2019. Jurybedömningen var då klar.
Foto: Agneta Rehder

Vill du skriva ut inbjudan med anvisningar klicka här
Anmälningsblankett
Anmälningsblankett med ifyllnadsanvisningar