• 15 oktober, 2020

Medlemslotteriet 2020

Medlemslotteriet 2020

Medlemslotteriet 2020 800 839 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Med anledning av de senaste skarpa restriktionerna har vi tvingats omarbeta programmet. Så här ser det ut nu:

Den tilltänkta dragningen 3 december i närvaro av er medlemmar går tyvärr inte att genomföra som planerat på grund av nya begränsningar i det tillåtna antalet deltagare.
Dragningen kommer istället att ske den 2 december i närvaro endast av styrelsen.

Vinnarna kommer sedan att redovisas torsdag 3 december här på webbplatsen.
Samtliga vinnare kommer dessutom att meddelas personligen över e-post alt. telefon.

Vinsterna visas på Flaménska galleriet torsdag 3 december kl.15–18, fredag 4 dec. lördag 5 dec. och söndag 6 dec. kl. 12–15.
Nyhet: Vid varje konstverk finns i år en QR-kod
Har du som vinnare problem eller tveksamheter kring dessa tider kan du höra av dig till info@fllamenska.se eller tfn. 070 872 42 45 (Lars Anderson).

Val och utlämning av vinsterna äger rum söndag 6 december med början kl. 14.00 på Flaménska galleriet.
Vinnarna delas in i fyra grupper för val och utlämning. Det betyder att vinnarna samlas på gården och släpps in i galleriet efter hand. På gården bjuds det under väntetiden varm buljong som kan spetsas med lite vitt vin för den som önskar.

Vinnare 1–10: kl 14.00
Vinnare 11–20: kl. 14.30
Vinnare 21–30: kl 15.00
Vinnare 31–39: kl. 15.30

Detaljerad information och tider kommer att lämnas till samtliga vinnare efter dragningen.

Vinnarlista 2 december 2020

Som kompensation för inställda utställningar, resor, föredrag och ateljébesök har vi ökat antalet vinster till 39 och höjt den totala vinstsumman till 142 350 kr.

Bilden visar Gunilla Wiks ”Fågeln” (6000 kr), en av vinsterna

Nedan ser du nio av de trettionio vinsterna och klicka på länken så ser du den slutliga vinstförteckningen efter värde