• 15 oktober, 2020

Medlemslotteriet 2020

Medlemslotteriet 2020

Medlemslotteriet 2020 800 839 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Med anledning av de senaste skarpa restriktionerna har vi tvingats omarbeta programmet. Så här ser det ut nu:

Den tilltänkta dragningen 3 december i närvaro av er medlemmar går tyvärr inte att genomföra som planerat på grund av nya begränsningar i det tillåtna antalet deltagare.
Dragningen kommer istället att ske den 2 december i närvaro endast av styrelsen.

Vinnarna kommer sedan att redovisas torsdag 3 december här på webbplatsen.
Samtliga vinnare kommer dessutom att meddelas personligen över e-post alt. telefon.

Vinsterna visas på Flaménska galleriet torsdag 3 december kl.15–18, fredag 4 dec. lördag 5 dec. och söndag 6 dec. kl. 12–15.
Har du som vinnare problem eller tveksamheter kring dessa tider kan du höra av dig till info@fllamenska.se eller tfn. 070 872 42 45 (Lars Anderson).

Val och utlämning av vinsterna äger rum söndag 6 december med början kl. 14.00 på Flaménska galleriet.
Vinnarna kommer att delas in i tidsintervall för val och utlämning. Det betyder att vinnarna samlas på gården och släpps in i galleriet efter hand.
Detaljerad information och tider kommer att lämnas till samtliga vinnare efter dragningen.

Som kompensation för inställda utställningar, resor, föredrag och ateljébesök har vi ökat antalet vinster till 38 och höjt den totala vinstsumman till 140 450 kr.

Bilden visar Gunilla Wiks ”Fågeln” (6000 kr), en av vinsterna

Nedan ser du sju av de trettioåtta vinsterna