Kerstin Dahl-Norén 27 februari–14 mars 2021

Kerstin Dahl-Norén är född 1955, verksam i Äspered.

”I min konstnärliga verksamhet arbetar jag i de flesta tekniker, ofta med skulptur och rumslig gestaltning. Jag har haft förmånen att få utföra många uppdrag både i offentlig och privat miljö. Oftast i sten, men även i glas, betong, metall och måleri. Jag är representerad med ett fyrtiotal olika verk i landsting, kommuner och privata företag.

Det cirkulära återkommer på olika sätt i min konst. Jag lever på landet och i min halvvilda trädgård kommer liv och död, det eviga kretsloppet nära. Utgångspunkten i arbetet är ofta något jag sett eller upplevt. En förtorkad frökapsel, en spirande knopp, sumpskogen, isen på sjön eller den nyplöjda åkern på min promenadväg. Det kan vara starten på arbetsprocessen. Nya situationer ger nya ideér och infallsvinklar.

Skulpturerna får ofta en organisk form. Jag strävar inte efter det, men hamnar oftast där ändå. Kontraster är intressant, råa ytor mot polerade, att få det tunga att lyfta, att skapa rörelse i det statiska, att leka med skalan och blåsa upp det lilla till monumental storlek, att lyfta fram det till synes obetydliga, för att ge det en ny dignitet. Först i det konkreta arbetet börjar skapandet på riktigt och den ena skulpturen leder vidare till nästa.

Efter många år med måleri som huvudsakligt uttryck, innebar mina år på Gerlesborgsskolan i Bohuslän på 90-talet, att sten fick en särskild plats i mitt hjärta. Graniten, KKV (Sveriges största stenverkstad för konstnärligt arbete) och närheten till stenbrotten gav goda möjligheter att utvecklas i hantverket. Genom en kurs på Konsthögskolan fick jag bekanta mig med gotländsk kalksten och under årens lopp har jag förkovrat mig på stenworkshops i olika delar av världen. Sten som material med sina olikartade, taktila och sinnliga egenskaper upphör aldrig att fascinera.”

I utställningen på Flaménska galleriet kommer jag att visa både skulpturer och bilder från de senaste åren.

Kerstin är medlem i Skulptörförbundet. Hennes uppdragsverk med bild och utförlig info finns här.

Kerstin Dahl-Noréns hemsida. Klicka här


”Meditation”  var ett av verken i skulpturfestivalen i Oxelösund 2019

Utställningen anordnas med stöd av

I februari 2021 deltog Kerstin i ett konstnärsresidens i Piteå, där fyra konstnärer skapat var sin skulptur på temat Piteå 400 år. Evenemanget ingår i ett konstnärligt utbyte mellan Piteå, Luleå, Göteborg och Borås, som alla fyller 400 år under 2021