Elisabeth Dahlgren 23 april – 8 maj 2022

Elisabeth Dahlgren, född 1952, kommer från Göteborg men bor och arbetar i Frillesås.

Mitt måleri är figurativt och koloristiskt. Motiven kan vara muntra, drömmande, eftertänksamma och även vemodiga och sorgliga. Figurerna speglar livets motsatser. Glädje-sorg , gemenskap-ensamhet, kaos-ordning, ljus-mörker.  Inspirationen hämtar jag från möten mellan människor och från lusten att skapa. Djur och natur är en viktig del i min vardag och finner sin naturliga plats i måleriet.

Studier: Gustavus Primus målarskola, Göteborg,  KV konstskola, Göteborg, Göteborgs folkhögskola, Kurser i batik, sömnad och vävning, konstvetenskap, Göteborgs universitet
elisabethdahlgrenkonst.se