Daniel Birgersson 28 okt – 12 nov 2017

konstutstallning-boras-daniel-birgersson

28 oktober-12 november 2017 – Daniel Birgersson visar målningar

Daniel Birgersson, aktiv konstnär bosatt i Sjömarken med regelbundna utställningar med målningar, skulpturer, ljud och musikinstallationer. Arbetar för övrigt som frilans grafisk designer och lärare i främst ämnen som visuell kommunikation.

Jazz, stad, neon, lek, tårar och en hel del kaxighet strömmar ut från Daniel Birgerssons tavlor. Cirklarna är återkommande och blir till autonoma sökarljus i ett flerdimensionellt kaos. De rör sig avmätt och svävar fritt. Motiven skapar igenkänning, dels mellan Daniel Birgerssons olika bilder, dels till alla de cirkelformade vardagsföremål som förekommer i våra liv: planeter, loopar, jordklotet…

Ytterligare en form gör sig gällande, rektangeln som delar in bilden i mindre rum, skärmar av, bringar en viss ordning i kaoset. Daniel Birgerssons tavlor talar sitt eget språk. De kan ge intryck av att vara övermålade motiv, bortglömda bilder som getts nytt liv. Bakom cirklarna skulle mycket väl ett gammalt fotografi kunna finnas. Vi anar ett minne som inte längre är så viktigt men ändå en del av livet.

Hans klara färger berättar händelserna på nytt och sätter fantasin i rörelse!

Text: Charlotte Von Essen

CV och recensioner

Ansvariga för utställningen: Per-Olof Häggmark och Nils-Gunnar Blanc

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar

Borås Tidning 3 november 2017