Amalia Bille 12 – 27 januari 2019

”Jag heter Amalia Bille och är konstnär verksam i Göteborg. Mitt arbete är ett utforskande av det mänskliga och existensiella. Språket jag eftersträvar är direkt och enkelt och jag dras till det lekfulla med mörkare undertoner.

Det tveeggade intresserar mig, att gestalta det dubbelbottnade i tillvaron och det som befinner sig i gränslandet mellan skiftande tillstånd. I dessa mellanlägen söker jag finna den absoluta brännpunkten.”

Amalia Bille tog examen i skulptur på Hovedskous Målarskola 2002, en Bachelorexamen i textil konst på HDK i Göteborg 2006 och Masterexamen på HDK i keramik 2017. Hon har visats på ett flertal separat- och grupputställningar och Statens konstråd köpte in verket Svart sjö av Bille år 2018. (Skulpturen på bilden nedan)

My work deals with the human and the existential. The expression I seek is one of directness and purity. I move and play where darkness can be sensed. I’m interested in the double and the ambiguous – what can be felt in these liminal spaces. Somewhere in between being and becoming (in between the emotional highlights) I aim to find a personal focal point.

My work is about finding a language. The clay becomes a medium in which I can communicate, and where I find expressions I didn’t know I was looking for.

Amalia Bille

Foton: Anneli Lindkvist (porträttet), BERG Gallery (skulpturen)

CV Amalia Bille

http://www.amaliabille.se