Amalia Bille 12 – 27 januari 2019

Jag heter Amalia Bille och är konstnär verksam i Göteborg. Mitt arbete är ett utforskande av det mänskliga och existensiella, en strävan att visuellt tolka mentala tillstånd och sinnesstämningar som är svåra att definiera på annat sätt. I mina verk är ansiktet och huvudet ett centralt och återkommande motiv. Inte sällan bär de androgyna drag eller befinner sig på gränsen mellan barn och vuxen, stark och skör. Det handlar ofta om att hitta uttryck som jag inte visste att jag sökte.

Språket jag eftersträvar är direkt och enkelt, leran går bara att styra till en viss gräns och jag måste frigöra mig från kontroll. Det tveeggade intresserar mig och det dubbelbottnade i tillvaron, det lekfulla med mörkare undertoner. I dessa mellanlägen söker jag finna den absoluta brännpunkten.

Amalia Bille bor och verkar i Mölndal utanför Göteborg. Hon tog examen i skulptur på Hovedskous Målarskola 2002, en Bachelorexamen i textil konst på HDK i Göteborg 2006 och Masterexamen på HDK i keramik 2017. Hon har visats på ett flertal separat- och grupputställningar och Statens Konstråd köpte in ett verk av Bille år 2018.

Foton: Anneli Lindkvist (porträttet), BERG Gallery (skulpturen)

CV Amalia Bille

http://www.amaliabille.se