Höstsalongen 2017

I samarbete med Borås Konstmuseum arrangerar Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening sin traditionella, jurybedömda höstsalong för konstutövare födda eller verksamma i Borås och Sjuhäradsbygden. Utställningen visas på Borås Konstmuseum 30 september 2017- 7 januari 2018.

Antagna till Höstsalongen 2017

Ett axplock av de antagna verken

 

 

Anmälan

Anmälningsblanketten måste vara helt ifylld när den lämnas tillsammans med verken till konstmuseet. Konstverken ska vara märkta enligt anvisning. Vid försäljning avgår 30 procent i provision på konstnärens angivna pris som tillfaller Konstföreningen som utställningsarrangör. Det är viktigt att du anger din e-postadress på anmälningsblanketten eftersom kommunikation och information i första hand sker via e-post och på denna webbplats.

Om något ändå är oklart kontakta Lars Anderson på lars.anderson1@tele2.se.

Anmälningsblankett

Inlämning

Varje konstnär ska lämna in minst tre men högst fem egna verk för jurybedömning. Samtliga verk ska vara till salu. Inlämningen sker på Borås Konstmuseum, ingång från PA Halls terrass, på följande tider:
torsdag 21 september kl 16-20
lördag 23 september kl 12-16
söndag 24 september kl 12-16

Anmälningsavgift

Avgiften är 250 kronor per person och ska betalas till plusgiro 73785-8 eller Swish-konto 123 225 76 32. Kvittens på inbetalningen ska visas vid inlämningen.

Jurybedömning

Årets juryperson är konstnären och skulptören Pål Svensson, Göteborg. Han är också engagerad i olika styrelser inom konst-och utställningsverksamhet.

Jurypersonen är enväldig i sin bedömning. Ej antagna verk ska avhämtas på konstmuseet torsdag 28 september kl 16-20 eller fredag 29 september kl 12-17.

Kvittodelen från anmälningsblanketten ska tas med vid avhämtningen. Konstföreningen eller Konstmuseet tar inte något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.

Uppgifter om antagna konstnärer och verk kommer att redovisas här 27 september.

Vernissage

Lördagen 30 september klockan 14. Alla deltagare och allmänheten är välkomna. Samtliga hängda verk är till salu.

Sålda verk

Sålda verk lämnas ut till köparna 7 januari 2018 kl 14-16. Betalning ska ske i förväg till föreningens plusgiro 73785-8 eller Swish-konto 123 225 76 32.
Ersättning till konstnären för sålt verk betalas ut till uppgivet plus-/bankgiro eller bankkonto inom 30 dagar efter utställningens slut.

Återlämning efter utställningen

Utställningen avslutas 7 januari 2018 kl 14. Ej sålda verk ska avhämtas denna dag kl 14-16.
Konstföreningen eller Konstmuseet tar inte ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.