Nästa Höstsalong hålls hösten 2021

Nästa Höstsalong är planerad att hållas på Wärenstams med vernissage den 9 oktober 2021. Uppdaterad information kommer att ges här under maj månad 2021.


Så här såg inbjudan ut hösten 2019

Inbjudan till Höstsalongen 2019 (finns för utskrift nedan)
Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening arrangerar i år sin traditionella, jurybedömda Höstsalong för konstutövare med anknytning till Borås och Sjuhäradsbygden. Då Borås konstmuseum planerar stänga för reparationsarbeten hösten 2019 sker Höstsalongen i år i samverkan med Wärenstams och visas där under tiden 26 oktober till och med 15 december 2019.

Inlämning
Varje konstnär skall lämna in minst tre och högst fem egna verk för jurybedömning. Samtliga verk skall vara till salu.
Inlämningen sker på Wärenstams Herrljungagatan 15 i Knalleland Borås på följande tider:

fredag 18 oktober kl 16-20
lördag 19 oktober kl 12-16
söndag 20 oktober kl 12-16

Anmälningsavgiften
är 250 kronor och skall betalas in till vårt Plusgiro 737 85-8 eller Swish-konto 123 225 76 32, före inlämningen. Glöm inte att ange avsändaren på betalningen. Kvittot skall du visa upp när du lämnar in dina verk. Vi kan tyvärr inte ta emot kontanter.
Anmälningsavgiften är definitiv, ingen återbetalning sker antingen dina verk väljs ut eller inte.

Jurybedömning
Årets juryman är museichefen Love Jönsson RIAN Designmuseum i Falkenberg.
Love Jönsson gick estetisk linje på Bäckängsgymnasiet och studerade sedan konsthistoria. Sedan dess har han jobbat som skribent och kritiker, undervisat på HDK–Göteborgs universitet, ansvarat för museiverksamhet som intendent på Röhsska museet i Göteborg och är nu chef på RIAN Designmuseum i Falkenberg. Han har också flera styrelseuppdrag bland annat i Bildkonstnärsfonden.
Jurymannen är enväldig i sin bedömning, utan påverkan från föreningen. Hans urval kan inte överklagas.
Han är också fri att välja hur många verk av varje konstnär som kommer med.

Återlämning före vernissagen
Verk som inte antagits måste avhämtas torsdag 24 oktober kl. 12-16 eller fredag 25 oktober kl. 15-19 på Wärenstams museum.
Kvittodelen från anmälningsblanketten skall tas med vid återlämningen!
Konstföreningen eller Wärenstams museum kan inte ta något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.
Uppgift om antagna konstnärer och verk kommer att redovisas på vår webbplats www.flamenska.se under fliken Utställare/Höstsalongen 2019, från och med onsdag den 23 oktober.
Vi har ingen möjlighet att direkt meddela varje enskild konstnär.

Vernissagen
är lördagen den 26 oktober. Wärenstams öppnar kl. 13.00 och klockan 14.00 invigningstalar Kulturnämndens ordförande Sara Andersson (bilden).
Alla deltagare och allmänheten är välkomna. Samtliga hängda verk är till salu.

Återlämning efter utställningen
Utställningen avslutas söndag 15 december kl. 14.00. Ej sålda verk skall avhämtas denna dag kl. 14-16.
Konstföreningen eller Wärenstams tar inte något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.

Sålda verk
Sålda verk lämnas ut till köparna söndag 15 december kl. 14–16. Betalning från köparen  skall ha skett i förväg till föreningens Plusgiro 737 85-8 eller Swish-konto 123 225 76 32.
Föreningen svarar för all försäljning.
Ersättning till konstnären för sålt verk betalas ut till konstnärens uppgivna konto inom 30 dagar efter utställningens slut.

Anmälningsformulär
Du måste fylla i ett anmälningsformulär som finns att hämta på vår webbplats www.flamenska.se under fliken ”Utställare” och vidare ”Höstsalongen 2019”. Där finns också anvisning för hur formuläret skall fyllas i. Obs. ställ in din skrivare på liggande A4-format vid utskriften.
Blanketten innehåller alla uppgifter som erfordras och måste vara helt ifylld när du kommer till Wärenstams med dina verk. Konstverken skall vara märkta enligt anvisning.
På konstnärens angivna pris i formuläret avgår 30% provision vid försäljning, denna provision tillfaller konstföreningen som utställningsarrangör. Det är viktigt att du anger din e-postadress då kommunikation och information i första hand sker med e-post och över vår webbplats www.flamenska.se.

Om det ändå är något som är oklart kan du kontakta föreningen på e-post info@flamenska.se eller Lars Anderson lars.anderson1@tele2.se

Välkomna alla konstutövare till Höstsalongen 2019!
Borås och Sjuhäradsbygdens konstförening
2019-03-02

Höstsalongen 2019 Inbjudan och anvisningar rev1

Höstsalongen 2019 Anmälningsblankett

Höstsalongen 2019 Anmälningsblankett – anvisning