• 10 april, 2018

Bernard Leach och Skandinavien 25.10 kl 18.00

Bernard Leach och Skandinavien 25.10 kl 18.00

Bernard Leach och Skandinavien 25.10 kl 18.00 1024 819 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet
Love Jönsson (f. 1975) är uppväxt i Borås och tillträdde våren 2018 som chef för Rian designmuseum i Falkenberg. Han har tidigare varit intendent vid Röhsska museet och gästlärare på Högskolan för design och konsthanvterk vid Göteborgs universitet (HDK). Han är ledamot av Bildkonstnärsfonden och Nämnden för hemslöjdsfrågor och har som skribent medverkat i ett sjuttiotal utställningskataloger och böcker.
Torsdagen den 25 oktober kl 18.00 håller Love Jönsson ett föredrag om den engelske keramikern Bernard Leach (1889–1979) som tillhör 1900-talets mest inflytelserika konsthantverkare. Leach var en centralgestalt inom den rörelse inom konsthantverket som kritiserade industrin och lyfte fram det småskaliga hantverket som ett ideal. Leachs första utställning i Skandinavien ägde rum på Röhsska museet i Göteborg 1949 och i samband med utställningen gjorde han en längre rundresa i Sverige, Norge och Danmark. Med ett underlag av bland annat samtida tidningsartiklar och opublicerade brev och anteckningar i Bernard Leachs arkiv i London berättar Love Jönsson om Leachs kontakter med svenska keramikerkollegor samt om hans påverkan på keramiken i Sverige under efterkrigstiden. Föredraget kommer också att presentera en tidigare okänd koppling mellan Leach och Anders Zorn.

Alla är välkomna, inte enbart konstföreningens medlemmar! Ingen förhandsanmälan krävs.
Plats: Borås Konstmuseum