• 5 mars, 2018

Ateljébesök hos Marta Runemark 24 mars kl 15.00

Ateljébesök hos Marta Runemark 24 mars kl 15.00

768 1024 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Ateljébesök hos Marta Runemark i Öxnevalla, dit vi samåker i bil. Marta välkomnar med kaffe och eget nybakat bröd och vi får en inblick i hennes arbetsmetoder. Närmare detaljer i separat mail/brev.
Antal deltagare: 20
Anmälan senast den 18 mars till agneta_rehder@yahoo.com eller
tfn 0705426940 gärna med sms.