• 5 mars, 2018

Ateljébesök hos Marta Runemark 24 mars kl 15.00

Ateljébesök hos Marta Runemark 24 mars kl 15.00

Ateljébesök hos Marta Runemark 24 mars kl 15.00 768 1024 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Ateljébesök hos Marta Runemark i Öxnevalla, dit vi samåker i bil. Marta välkomnar med kaffe och eget nybakat bröd och vi får en inblick i hennes arbetsmetoder. Närmare detaljer i separat mail/brev.
Antal deltagare: 20
Anmälan senast den 18 mars till agneta_rehder@yahoo.com eller
tfn 0705426940 gärna med sms.