• 10 december, 2019

Årsmöte den 31 mars kl 18.00 på Wärenstams skjuts upp tills vidare

Årsmöte den 31 mars kl 18.00 på Wärenstams skjuts upp tills vidare

Årsmöte den 31 mars kl 18.00 på Wärenstams skjuts upp tills vidare 1024 608 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

Årsmötet och Li Pamps föredrag skjuts upp tills vidare

Härmed kallas till årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar tisdagen den 31 mars kl 18.00.
Motioner till stämman ska vara skriftliga och inlämnas till styrelsen senast fyra veckor före stämman.
Dagordning
Årsredovisning 2019

 Li Pamp  föredrag med bildvisning – se särskild presentation – och som festlig avslutning på kvällen serveras, för den som önskar, en härlig buffé levererad av Gastronomi Elva.

Plats: Wärenstams, Herrljungagatan 15 (Abecitahuset)
Pris för buffé: 250 kr. Årsmötet och föredraget fritt. Anmälan till buffén görs till info@flamenska.se senast 21 mars.
Betalning över plusgiro 73785-8 eller Swish 123 225 76 32 senast oss tillhanda 30 mars. Ange ”årsmöte” och ditt namn.

Foto: Interiör från Wärenstams permanenta utställning med Jarl Ingvarssons målning i fonden