Medlemslotteriet

Årets (2016) dragning på Flaménska Galleriet

Dragningen av årets vinnare i föreningens konstlotteri för medlemmar sker allltid vid en visning av vinsterna med en öppen dargning där alla medlemmar är välkomna.

Dragningen för 2016 var torsdag den 8 december kl 18.30. Visning av konstverken från kl 18.

Utställning av vinsterna visades sedan under galleriets vanliga öppettider fredag den 9, lördag den 10 och söndag den 11 december.

Val och utlämning av vinsterna skedde den 11 december kl 14 enligt sedvanliga regler där först dragen vinnare väljer först. Information om vinsterna kommer efter dragningen att läggas ut här. Vill du se vilka vinsterna var kan du klicka här. Vill du även se vilka vinnarna var kan du efter dragningen klicka här.

Vinster som inte är avhämtade före utgången av januari 2017 tillfaller lotteriet.