TORBJÖRN DAMM 14 APRIL – 29 APRIL 2018

”För att få inspiration till mina bilder iakttar jag och inspireras av skeenden i vår tid och hur de beskrivs och berättas om i såväl litteratur, bilder som i filmer. Men även den äldre bildvärldens fantastiska rikedom är en stor inspirationskälla för mig. Med många referenspunkter försöker jag i min konst förmedla både en historisk och poetisk syn på tillvaron.

Jag tittar på och utforskar även den äldre konsten för att upptäcka likheter och beröringspunkter mellan dåtidens konst och nutidens symboliska bildflöde, mening och innehåll. Jag ser ett ständigt skiftande och pulserande utbyte av tankar, idéer och föreställningar genom tiden. Det öppnar upp för olika möjligheter, tolkningar och omtolkningar som jag inspireras av och använder i mitt skapande.”

torbjorndamm.se