Per-Erik Simonsson Julbordet 17 nov-2 dec 2018

Att skapa är för mig att arbeta med mina livserfarenheter. Via minnen, upplevelser och möten formas en källa att ösa ur.

Att våga lita på själva processen, att släppa fram både osäkerhet, lust och längtan för att sedan gestalta med hjälp av fantasin. I mina arbeten ska både humor och allvar rymmas.

CV