OLLE BRANDQVIST 17 MARS – 8 APRIL 2018

Olle Brandqvist från Kinnarumma är utbildad vid Konstindustriskolan i Göteborg och Konstfack i Stockholm. Han har under åren  fått Statens arbetsstipendium vid två tillfällen och Dewerthska kulturstipendiet. Brandqvist är representerad på Borås konstmuseum, i Stockholms, Södertäljes, Marks och flera kommuners samlingar, hos Statens konstråd samt i kyrkan vid Brommaplan i Stockholm. Större verk utomhus finns i Borås och i skulpturparkerna vid Galleri Astley i Uttersberg och Konsthallen Hishult.

Natur och människor är motiv jag arbetar med.  Det är framför allt sten och tenn jag använder som material, någon gång trä. Måleri sysslar jag också med i perioder. Mina skulpturer i tenn är som små världar, utsnitt eller brottstycken av natur, som jag formar fram. Det är berg och branter, skulpterade landskap. Efterhand kom människan in i verken och fick så småningom en allt större roll. Jag formade grupper av människor som sluter sig till varandra. De står på stenhällar eller i marker i kustnära trakter.

Sten tycker jag också om att arbeta i. Jag söker ofta material till mina arbeten i naturen. Det är granit, diabas, porfyr och andra sorters sten, som jag bearbetar genom att hugga, slipa och polera. De är släta, mjuka, hårda och tunga. Dessa skulpturer kan man uppleva med både ögon och händer, tycker jag. Magnifika, lätt förvridna, fiktiva porträtt”, som någon har uttryckt det. Man kan säga att jag i mina arbeten söker skapa unika personligheter.

Jag har gjort en del större offentliga verk i sten, såsom ”Den nöjde Boråsaren” i Borås. Den är av diabas, och sten av den storleken köper jag från stenbrott. ”Skulpturen Den nöjde boråsaren inbjuder till beröring. Kontrasten mellan den tunga stenen och de mjuka formerna blir påtaglig när man vidrör den lena ytan. Att låta händerna smeka över de polerade anletsdragen kan få tiden att stanna upp ett ögonblick. En paus i stadens hektiska tempo”. Detta enligt skriften Borås internationella skulpturbiennal 2012.

ollebrandqvist.com