Marta Runemark 15 – 30 september 2018

Marta Runemark

Marta Runemark är född 1969 i Öxnevalla, Marks kommun.

Redan på konstskolan upptäckte Marta att det var skulptur hon ville arbeta med. Skulpturer i blandteknik med känsla och uttryck är hennes signum. Natur och djur inspiration.

2014 gjorde Marta och hennes man Sam (fotograf) en resa till Tanzania och Kenya, som resulterade i utställningen ”Menageri” september 2015 på Rydals museum. Temat för utställningen var Afrikas djur och dess utrotningshot, speciellt mot noshörningen.

Offentlig utsmyckning i urval: ” Den bevingade hästen”, brons och rostfritt stål, 2013, Kinna centrum och SÄS Borås.

”Mina idéer och tankar om det jag skapat får vara osagt…betraktaren får själv bilda sig en uppfattning.”

www.martarunemark.com

Marta Runemark tilldelades, tillsammans med Fredrik Wretman, 2017 års Tomas Lindh-stipendium. Båda ”uppfyller på ett utomordentligt sätt stadgarnas formulering om förtjänstfulla insatser inom bildkonstens område och är synnerligen värdiga mottagare av Stiftelsens stipendium till Tomas Lindhs minne.”

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar