Annakajsa Wahlstedt Russell Julbordet 17 nov-2 dec 2018

AnnakajsaWahlstedtRussell

Jag har min konstnärliga utbildning från Konstfackskolan i Stockholm, inom både Textil Konst och Måleri, sammanlagt sex år. Numera är jag bosatt i Göteborg och har min ateljé i Utbynäs.

Genom åren har jag som konstnär arbetat med en stor variation av material och uttryck, men färgen har alltid utgjort det centrala begreppet i mitt arbete. Färgen har alltid har funnits med, även då jag periodvis arbetat som scenograf, konsult och pedagog och inte minst under det decennium då jag var verksam som universitetslektor inom området Färg och Form vid Textilhögskolans konstnärliga utbildningar. Jag har haft relativt många separatutställningar och deltagit i en rad samlingsutställningar runt om i Sverige, samt haft en separatutställning i England.

På Flamenska Galleriet visar jag målningar i kraftfulla färger, målningar som delvis anknyter till en dekorativ tradition. Färgskalan i mina målningar signalerar energi, men där kan man också se en viss råhet i färgen när de intensiva färgytorna ställs mot varandra.
Under senare år har mina huvudsakliga arbetsmaterial varit oljefärg på duk, traditionsladdade material. I oljefärgstuberna ligger färgpigmenten liksom packade och det tycks mig ibland nästan som de bara väntar på att få bredas ut, få komma ut i ljuset. Det dekorativa uttrycket har på senare år tagit alltmer plats i mitt måleri. Jag ser något djupt allmänmänskligt i det dekorativa bildspråket, det är för mig nästan som en slags ”måleriets humanism.” Människor har i alla tider, i alla kulturer på olika sätt och med varierande avsikt dekorerat, smyckat sin omgivning, sina hem, sig själva. I det dekorativa bildspråket kan en djupare innebörd ligga förborgad för den oinvigda, men samtidigt ha ett visuellt tilltal för envar. För mig utgör det dekorativa bildspråket, vare sig det handlar om graffiti, broderi, snickarglädje, eller – målningar, en  sinnenas lek med färg och form, ett sätt att förvandla tillvaron till något mer, något utöver…
Så jag målar –  för
nöjet av att se alla färgerna bredas ut på duken!

Utbynäs i juni 2018

Annakajsa Wahlstedt Russell

CV

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar