Johanna Carlander 21 mars–5 april 2020

Välkommen till min värld av abstraktion, djur, människor och natur. Var bilden tar sin början och var den slutar kan ibland vara vitt skilda världar. Måleriet byggs ofta ur en rumslig abstraktion som jag sedan eventuellt befolkar med minnen, tankar eller drömmar. Ibland ter sig människorna och djuren naturalistiska men lika gärna stiliserade eller bara som skuggor av närvaro. Likvärdig är ofta mitt sätt att arbeta med färgen, jag går från intensiv färgskala till att längre fram i processen jobba mer subtilt.

Allt mer har mitt måleri kommit att handla om själslig utveckling, erfarenheter och allas vår verklighet. Känslomässigt kastar jag mig mellan frustration och ren glädje, positiva upplevelser blandas med mörka och den fiktiva oron finns där och pockar på uppmärksamhet. Naturen är mitt fokus, fullkomlighet jag känner uppe på höga berg, i djupa vatten och i sällskap av djuren.
Johanna Carlander CV