Björn Camenius Julbordet 18 nov – 3 dec

Björn Camenius The Garden

Björn Camenius f. 1987, Göteborg. Målningar.
Utbildning: Västerås konstskola 2010-12, Akademin Valand, Göteborgs universitet 2013-16.
Björn har förutom separatutställningar även deltagit i ett antal samlingsutställningar bl.a. Liljevalchs vårsalong 2013 och 2016.
Våren 2017 deltagit i utställningen ”Metamorfos”, Galleri Uddenberg, Göteborg:
Målningarna byggs upp av fragment hämtade från olika källor och sätts samman så en ny bild tar vid. Likt kulisser byggs bilder upp. Ett meningsskapande. En metod som dekonstruerar befintliga betydelser och ser hur information kan sättas samman för att skapa nya betydelser. Fram träder platser som befinner sig i ett gränsland, där motiven brutits upp och pendlar mellan abstraktion och figuration, planerat och slumpen. Ett utforskanade av motsatser i en spännvidd mellan det asketiska och expressiva.

www.bjorncamenius.se

Björn Camenius