Ann-Sofie Claesson

Ann-Sofie Claesson, teckningar och målningar

19 augusti – 3 september

”Huvudsakligen arbetar jag med realistiskt oljemåleri och måleriinstallationer. Min praktik kretsar kring ett undersökande av minnet och jag har ett stort intresse för människor och att förmedla känslor.

Måleriet är ett sätt för mig att komma nära en person, genom att studera ett motiv och ägna mycket tid åt att måla det kan jag på något sätt genomleva en bild eller ett minne. Jag arbetar ofta utifrån svartvita släktfotografier min farfar tagit, många av dem föreställande personer som inte längre finns. Ibland kombineras måleriet med andra material så som tyg, glas eller speglingar. Materialen hjälper mig att undersöka minnet och gör att bilderna inte går att se klart. Jag tänker mig att det är ungefär så minnet fungerar, det förvrängs och ändrar skepnad med tiden.

Ett slags mörker är ofta närvarande i mina verk, det är inte bara porträtt av släktingar utan det finns också någonting djupare, mer existentiellt, som är svårt att sätta ord på. I grunden tror jag arbetet handlar om just frånvaron av någon och jag frågar mig vad som kommer att finnas kvar efter en då man själv inte längre gör det.”

annsofieclaesson.com

 

 

Utställningen arrangeras med stöd av Sveriges Konstföreningar