• 23 november, 2021

Höstsalongen 2021-ändrad tid för utlämning

Höstsalongen 2021-ändrad tid för utlämning

Höstsalongen 2021-ändrad tid för utlämning 150 150 Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening & Flaménska Galleriet

På grund av ett extrainsatt evenemang på Wärenstams 4 december kan inte Höstsalongen rivas som planerat.
Hämtning av utställda och sålda verk måste därför flyttas till söndag 5 december kl. 11-14.
Kontaktperson: Lars Anderson sms 070 872 42 45.