Telefon- och e-postlista

Lars Anderson
tfn 033 41 90 25 eller 0708 72 42 45
lars.anderson1@tele2.se

Mårten Axelsson
tfn 033 27 51 21 eller 0708 61 01 97

storegarden15@gmail.com

Nils-Gunnar Blanc

tfn 033 14 07 30 eller 0766 23 79 96
nils-gunnar.blanc@telia.com

Ulla Haak
tfn 0705 57 31 31
ulla.haak@telia.com

Per Olof Häggmark

tfn 0735 66 51 76
sylvia.haggmark@gmail.com

Britt-Inger Lindqvist
tfn 0705 87 96 76
bilindqvist@telia.com

Kerstin Ljungström
tfn 0725 2715 74
fam_ljungstrom@yahoo.se

Agneta Rehder
tfn 0705 42 69 40

agneta_rehder@yahoo.com

Birgitta Sjöblom
tfn 0706 76 36 88
sjoblom.birgitta@gmail.com