Stadgar

Här kan du läsa våra stadgar.

De öppnas i ett särskilt fönster och du kan även skriva ut dem. Klicka här.

De stadgar som är föreslagna till årsmötet 2017 att besluta om ser du om du klickar här.