.

Höstsalongen 2017 – en uppskattad tradition – Obs! Ändrade tider!

Borås och Sjuhäradsbygdens Konstförening arrangerar i år sin traditionella, jurybedömda höstsalong för konstutövare, födda eller verksamma i Borås och Sjuhäradsbygden. Utställningen är i samarbete med och visas på Borås Konstmuseum under tiden 30 september 2017 till och med 7 januari 2018.

Inlämning
Varje konstnär kan lämna in minst tre och mest fem egna verk för jurybedömning. Samtliga verk skall vara till salu. Inlämningen sker på Borås Konstmuseum, ingång från PA Halls terrass, på följande tider:
torsdag 21 september kl 16-20
lördag  23 september kl 12-16
söndag 24 september kl 12-16

Anmälningsavgiften
är 250 kronor. Vi kan inte ta emot kontanter, därför betalar du in avgiften på Plusgiro 73785-8. Kvittot tar du och visar när du lämnar in dina verk för bedömning.

Jurybedömning
Årets jury utgörs av konstnären och skulptören Pål Svensson, Göteborg. Han är också engagerad i olika styrelser inom konst-och utställningsverksamhet. 
Jurypersonen är enväldig i sin bedömning.

Återlämning innan vernissagen
Inte antagna verk måste avhämtas torsdag 28 september kl 16-20 eller fredag 29 september kl 12-17.
Kvittodelen från anmälningsblanketten skall tas med vid återlämningen.
Konstföreningen eller Konstmuséet tar inte något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.
Uppgift om antagna konstnärer och verk kommer att redovisas här nedanför den 27 september.

Vernissage
Lördagen 30 september klockan 14. Alla deltagare och allmänheten är välkomna. Samtliga hängda verk är till salu.

Sålda verk
Sålda verk lämnas ut till köparna 7 januari 2018 kl 14-16. Betalning skall ske i förväg till föreningens plusgiro 73785-8.

Ersättning till konstnären för sålt verk betalas ut till uppgivet plus-/bankgiro eller bankkonto inom 30 dagar efter utställningens slut.

Återlämning efter utställningen
Utställningen avslutas 7 januari 2018 kl 14. Ej sålda verk skall avhämtas denna dag kl 14-16.
Konstföreningen eller Konstmuséet tar inte något ansvar för verk som inte hämtats på angivna tider.

Anmälningsblanketten
Du måste fylla i en anmälningsblankett som du kan läsa och skriva ut om du klickar här!
Anmälningsblanketten innehåller alla uppgifter du behöver och måste vara helt ifylld när du kommer till Konstmuséet med dina verk. Konstverken skall vara märkta enligt anvisning. På konstnärens angivna pris avgår 30% provision vid försäljning, denna provision tillfaller Konstföreningen som utställningsarrangör. Det är viktigt att du anger din e-postadress då kommunikation och information i första hand sker med e-post och över vår webbsajt www.flamenska.se

Om det ändå är något som är oklart kan du kontakta Lars Andersson på lars.andersson1@tele2.se så ordnar han att du får svar på dina frågor. Antingen från honom eller någon annan i föreningens styrelse.

Vill du ha ovanstående information som pdf-fil för utskrift behöver du bara klicka här!

_______________________________________________________________________________________

Du kan från och med 27 september läsa eller skriva ut vilka konstnärers verk som antagits av juryn om du klickar här!

Välkommen till Höstsalongen 2017