Medlemsförmåner

Medlemslotteriet. Varje år deltager våra medlemmar i en dragning med ett 35-tal konstverk av hög kvalitet. Läs mer om detta under Medlemslotteriet.

Extra besökslotteri vid varje utställning. Vi har ett särskilt besökslotteri med tvåhundra lotter där du en gång vid varje utställning tar en lott och skriver in ditt namn och telefonnummer i en lista. Efter utställningen blir det dragning och vi kontaktar då vinnaren. Det finns en vinst och den visas så du kan se den när du tar din lott. Det enda krav vi har är att du tar lotten själv vid ditt besök och att du är medlem i föreningen.

Resor och föreläsningar. Som medlem har du även möjlighet att få vara med på våra intressanta föreläsningar och deltaga i våra spännande konstresor som vi arrangerar till självkostnadspris. Läs mer om vad som händer i vår under Program.

Visningar. Några gånger per säsong har vi medlemsvisningar av intressanta utställningar på Borås Konstmuesum, Abecita Corsettfabrik Konstmuseum eller Textilmuséet. Läs mer vad som händer under Medlemsvisningar.

Medlemsrabatt. Som medlem har du även 10% rabatt på de konstverk vi ställer ut på Flamenska Galleriet.