Bli medlem

Att bli medlem är lätt. Bara betala in 250 kr på föreningens plusgiro 73785-8. Ange tydligt ditt namn och adress. Avser medlemsavgiften barn upp till 15 år eller studerande är kostnaden endast 50 kr.